آهسته گویمت نکند بشنود رباب ؛

                                                             کز عمر اصغرش ،

                              فقط 16 روز مانده است...

یاحسین(ع)...
برچسب ها :
امام حسین(ع) , 

موضوع :
امام حسین(ع) ,