حضور ایشان در خیل عظیم استقبال کنندگان از ایشان نشان از محبوبیت و جایگاه مردمی ایشان دارد

50546

دکتر لنکرانی در هر بعدی ویژگی های برجسته ای دارند. حضور 4ساله در هیئت دولت، و تصدی وزارت بهداشت در کارنامه دکتر لنکرانی گویای بسیاری از توانمندی های ایشان است.

 

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم و رئیس ستاد انتخاباتی دکتر کامران باقری لنکرانی، در تشریح فاکتور مدیر و مدبر بودن کاندیدای جبهه پایداری به خبرنگار بی باک گفت: دکتر لنکرانی در هر بعدی ویژگی های برجسته ای دارند. حضور ۴ساله در هیئت دولت، و تصدی وزارت بهداشت در کارنامه دکتر لنکرانی گویای بسیاری از توانمندی های ایشان است.

نماینده مردم تهران در ادامه افزود: کسی که بتواند یک دوره کامل در هیئت دولت باشد، به کل امور کشور آشنا و مسلط می شود. اگر به قانون اساسی رجوع کنید، می بینید هر مصوبه ای را که هیئت وزیران تصویب کند بایستی همه وزرا در آن شرکت کنند.

سلیمانی با تاکید براینکه کسی که در هیئت دولت باشد درباره مسائل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اداره کشور آشنا می شود، اظهار داشت: در این مصوبات اگر طرحی در زمینه ای غیر از زمینه تخصصی آن وزیر باشد بایستی راجع به آن نظر بدهد.

عضو جبهه پایداری ضمن اشاره به سابقه حضور باقری لنکرانی در مجامع بین المللی خاطر نشان کرد: وزیری که در یک دوره ۴ساله است در جلسات و کنفرانس های مختلف در سطح جهانی حضور پیدا می کند و به عنوان نماینده ملت ایران صحبت می کند، با چم و خم سیاست خارجی بخوبی آشنا می شود.

وی با توضیح اینکه لنکرانی تسلط کامل به زبان انگلیسی دارد افزود: ایشان به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند و در تمام جلسات مجامع جهانی به عنوان نماینده کشورمان در سازمان ملل، یونسکو و سازمان جهانی بهداشت شرکت داشت و نظر جمهوری اسلامی را بیان کرده است.

سلیمانی در تشریح دیدگاه کاندیدای جبهه پایداری در حوزه مسائل فرهنگی گفت: ایشان در تشکل های دانشجویی پرورش پیدا کرده و در مسائل و سیاست های فرهنگی هم تجربه دارد و هم درگیر آن بوده و پیرامون آن نظر دارد.

وی یا اشاره به اینکه طرح معرفت در دوره وزارت ایشان اجرایی شد افزود: ایشان استاد دانشگاه است و دانشگاه هم محل فرهنگ و اندیشه است.

طرح معرفت برنامه ای است که در دوران مسئولیت او کلید خورده بود و هدف این بود که، محیط دانشگاه محیطی است که وجهه آن بیش از هر چیز وجه فرهنگی است لذا در یک محیط فرهنگی همه ارکان تشکیل‌دهنده باید صبغه فرهنگی داشته باشند. وی مهمترین رکن دانشگاه‌ها را اساتید دانست. غفلتی وجود داشت که اساتید مخصوصاً در رشته‌های غیرمرتبط مثل علوم پزشکی از زمینه مسائل فرهنگی تفهیم خاصی نداشتند در صورتی که نقش اساتید همه رشته‌ها در زمینه‌های فرهنگی کارساز و اثرگذار است.

وزیر سابق ارتباطات دولت نهم، تاکید کرد: در مسائل فناوری هم از متخصصین درجه یک کشور است.  ایشان صاحب کرسی استادی هستند و در حوزه علمی فردی صاحب نام است.

وی در تبیین برنامه های دولت آینده دکتر لنکرانی گفت: ایشان دارای تیمی است که برنامه جامعی را تدوین می کنند. که در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اداره کشور، سیاست خارجی و داخلی و در بخش ارتباطات مردمی برنامه دارند. که همه این ها را می توان به شورای نگهبان ارائه داد.

مسئول ستاد لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: استقبال های مردمی از ایشان نمی توان نادیده گرفت. حضور ایشان در خیل عظیم استقبال کنندگان از ایشان نشان از محبوبیت و جایگاه مردمی ایشان دارد.
موضوع :
انتخابات ,  سیاسی ,