پــــایداری همیشه جواب میدهد.......موضوع :
انتخابات ,  سیاسی ,