ای اشک کجایی که غم از راه رسید
اندوه   عظیم  و ماتم   از راه   رسید
یک سال  گذشت و  باز  یک بار  دگر
پلکی  زدی و  محرم   از راه    رسید  
**********
با نم نم   اشک  شستشویم دادند
در مجلس  روضه   عطر وبویم  دادند
با  پیرهن  مشکی و این  شال  عزا
صد  شکر   دوباره      آبرویم    دادند
محمدعلی رحیمی موضوع :
امام حسین(ع) ,