از محافظ سید حسن نصر الله سوال کردند :

چقدر سید حسن را دوست داری؟


گفت: آنقدر که اگر امر کند الان بمیر؛ می میرم.

در سوال بعد پرسیدند چقدر امام خامنه ای را دوست داری؟

گفت: آنقدر که اگر امر کند سر سید حسن رو بیار؛ می برم...

(جمعه 14بهمن ماه، شبکه المنار)
شما ای آقای من (امام خامنه ای(حفظ الله)) اینقدر عزیز و محبوب هستی دیگر نمیدانم آن بزرگواری که شما نائبش هستی (حضرت ولیعصر(عج)) چقدر دوست داشتنی و عزیز باشد...

موضوع :
امام خامنه ای(حفظه الله) و ولایت ,