جناب آقای د ش م ن اگه جوابتون رو میخواین لطف بفرمایید ، آدرس ایمیلی ، وبلاگی چیزی از خودتون روبدید تا جوابتون رو بدم

اینجا جای بحثای الکی نیست...

 فقط همین قدر رو بهتون بگم که  اختیارات ولی فقیه در فقه شیعه بیش از 60 تاست ولی متاسفانه متاسفانه این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط 11 تاست!!!!!

دیگه فکرکنم واضحه و نیازی به توضیح بیشتر نیست...

اگه نمیدونستین بدونین واینقدر انظار بیخودی نداشته باشین ، اگه شما زرنگین قانون اساسی رو درست کنید...

یاعلی(ع) بارهبرم سیدعلی...
موضوع :
مختلف و خواندنی ,