پیام من فقط این است : " در زمان غیبت ، اطاعت محض از ولایت فقیه داشته باشید."

سردارشهید حاج محمدابراهیم همت