مژده عجیب امام رضا(ع) به زائرانش :

"من زارنی فی غربتی کانت معی یوم القیامة فی درجاتی"

هرکس مرا در غربتم زیارت کند روز قیامت همراه و هم درجه من خواهد بود...
موضوع :
امام رضا(ع) ,